Гинекология

Нашите специалисти по акушерство и гинекология във Варна имат дългогодишен опит в профилатиката, диагностицирането и навременното лечение на голям брой гинекологични заболявания. Освен това, те изпълняват и широко разнообразие от дейности, свързани с майчиното здраве:

 • репродуктивно здраве
 • диагностика и наблюдение на бременност
 • рутинно акушерство
 • борба с безплодието
 • ранна диагностика на онкологични заболявания

Услуги в сферата на акушер-гинекологията

Информация за прегледи и цени
доц. д-р Елис Исмаил д.м.н. – платени визитации в понеделник и срядя от 12:30 до 14:30

 • първичен преглед – 100лв.
 • вторичен преглед – 60лв.
 • женска консултация – 60лв.

д-р Нина Хаясетдинова – платени визитации в понеделник от 12:30 до 13:00; Вторник от 13:30 до 14:30; Петък от 12:30 до 15:00;

 • първичен преглед – 65лв.
 • вторичен преглед – 45лв.

д-р Пламена Кацарова – работи по договор с НЗОК и платени прегледи вторник и четвъртък от 14:30 до 18:00 ч.

 • първичен преглед – 65лв.
 • вторичен преглед – 45лв.

д-р Янева – сряда от 14:20 до 17:00 ч.

 • първичен преглед – 65лв.
 • вторичен преглед – 45лв.
 • ехография – 40лв.
Извършвани акушер-гинекологични дейности
 • профилактични прегледи;
 • лечение на основни заболявания;
 • 4D ехография;
 • предракови и онкологични заболявания;
 • препоръки и следене след оперативни процедури;
 • криотерапия – безболезнен, бърз и ефективен метод за лечение на ектопии
  (,,ранички“) и предракови изменения на маточната шийка;
 • колпоскопия  – метод извършван от апарат наречен колпоскоп с който се
  откриват клетъчни промени в шийката на матката, които е възможно да се превърнат в
  ракови изменения.

Нашите специалисти

Доц. д-р Елис Исмаил завършва медицина в Медицински университет гр.Варна през 2008г. Работи като лекар в ЦСМП – гр.Варна през 2009-2011г. на длъжност лекар в Спешно отделение на МБАЛ “Св.Анна-Варна”. От февруари 2011г. до момента работи като акушер-гинеколог в Клиника “Гинекология” на МБАЛ “Св.Анна-Варна”. От септември 2011г. е редовен асистент към Катедра “Aкушерство и гинекология”. През 2013г. защитава дисертационен труд и придобива образователна и научна степен “ДОКТОР”. През 2015г. завършва втора магистратура “здравен мениджмънт” и взема специалност по “Акушерство и гинекология”. Oт септември 2015г. е гл.асистент в Катедра “Здравни грижи:” – филиал гр.Шумен. През 2017 година придобива АД “Доцент” към катедра “Здравни грижи” – филиал – Шумен. През 2019 година защитава дисертация за придобиване на НС “ДОКТОР НА НАУКИТЕ”.

 

Д-р Нина Хаясетдинова прекарва цялото си образование в гр.Рига, Латвия. Завършва физика в Математическото училище през 2000г. През 2008г. завършва магистърска степен по специалност “Медицина” в Медицински Университет “Паула Страдиня”. По-късно придобива магистърска степен и по акушерство и гинекология в Латвийски университет през 2013г. 2 години след това завършва и специалност “Онколог-гинеколог” отново в МУ “Паула Страдиня”. От 2010г. работи в сверата на репродуктивната медицина и гинекологична онкология в клиниката по онкогинекология в Националния Латвийски Онкологичен Център и Рижска Клиническа Университетска Болница “Гаилезерс”. Д-р Хаясетдинова е член на: Български Лекарски Съюз,Латвийско общество на акушерство и гинекологияна, Финландско общество на акушерство и гинекологияна, Европейското общество по гинекологична онкология (ESGO), както и на Европейската асоциация за изследване и лечение на рака (EORTC).

 
 

 Д-р Пламена Кацарова завършва МУ “Проф. Д-р Параскев Стоянов” Варна през 2010г. През 2011-2015г. специализира акушерство и гинекология в СБАГАЛ “Проф. Д-р Димитър Стаматов” ЕООД Варна. От 2016г. е с призната специалност по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина. Към момента е част от екипа на отделение Гинекология към Хирургична клиника на МБАЛ Варна към ВМА София. Има изкарани курсове по лапароскопия в гинекологията, хистероскопия и колпоскопия.

доц. Елис Исмаил
доц. Елис Исмаил
д-р Пламена Гечева

Доброто здраве е наша мисия

бул. „8-ми Приморски полк“ 202, 9010 ж.к. Бриз, Варна

(Автобусна спирка „Резервоара“ / по автобусна линия № 31)