Ортопедия и травматология

Кабинетът по ортопедия и травматология във варненския медицински център Ибни Сина Авицена се фокусира върху лекуването на пациенти с остри или хронични състояния, поразяващи костно-ставната система. Специалистите ни използват иновативна технология при поставянето на диагнози, което съкращава времето и има отлични резултати.

Ортопедите и травматолозите работят в тясна връзка с останалите отделения в медицинския център, за да осигурят навременна и качествена диагностика на заболяването, както и пълноценно лекуване.

Ортопедични и травматологични услуги

Информация за прегледи и цени
Проф. д-р Васил Обретенов – извършва платени прегледи с предварително запазен час понеделник, сряда и петък от 15:30 до 17:00. Първичен преглед – 80лв. Вторичен преглед – 60лв.

Доц. д-р Руслан Попстефанов – извършва платени прегледи с предварително запазен час вторник от 15:30 до 17:30. Първичен преглед – 80лв. Вторичен преглед – 60лв.

Д-р Юлиян Крумов д.м.. – извършва платени прегледи с предварително запазен час вторник, четвъртък и петък от 14:00 до 16:00. Първичен преглед – 70лв. Вторичен преглед – 50лв.

Д-р Биляна Божанина – извършва платени прегледи с предварително запазен час вторник – четвъртък от 13:00 до 16:00. Първичен преглед – 70лв. Вторичен преглед – 50лв.

Извършвани ортопедични дейности

Към кабинета ортопедия и травматология във Варна функционират манипулационна и гипсовъчна.
Тук се извършва диагностициране и лечение на заболявания на костно-ставната система.
За ранна и бърза диагностика е на разположение Магнитен Резонанс.

Нашите специалисти

Проф. д-р Васил Обретенов д.м.н. е специалист ортопед с над 30 години медицински опит. Професионалните му интереси са основно в областите на детската ортопедия и травматология, хирургията на проксималното бедро, ендопротезирането на големите стави, методите на външна фиксация на дългите тръбести кости, на късите тръбести кости при тазови фрактури, хирургията на глезенната става и др. Завършва Медицински университет Варна през 1978 г. Своята специалност Ортопедия и травматология придобива през 1985 г. след специализация във всички водещи клиники в София и страната. През 1999 г. защитава докторска дисертация, а от 2008 г. доцент по специалността Ортопедия и травматология. През 2019г. придобива научна степен професор по специалност ортопедия и травматология. От 2004 г. Проф. Обретенов е гост-лектор във факултета по Кинезитерапия към Русенски университет; Автор е на над 70 научни публикации, 3 рационализации и 2 монографии.

 

Проф. д-р Васил Обретенов

Доц. д-р Руслан Попстефанов завършва висше медицинско във ВМИ Варна през 1982г, придобива специалност Ортопедиа и травматология в НИОТ, София през 1991г, през 2006г. придобива степен “Доктор”, а през 2010г. – степен “Доцент”. Преминал е множество квалификации, измежду които за детска травматология и ендопротезиране на тазобедрена става, за оперативно лечение на костните тумори, екстрафокална остеосинтеза, за ендопротезиране на тазобедрена и колянна става, за хирургия на големи стави и ревизионно ендопротезиране и много други. Членува в големи български и международни организации.

 

Доц. д-р. Руслан Попстефанов

Д-р Биляна Божанина завършва Медицински университет гр. Варна. Придобива специалност ортопедия и травматология през 2015 г. Защитава дисертация на тема “Дюпюитренова контрактура” – Перкутанна иглена апоневротомия и липографт. От 10.07.2014 г. е специализант в МБАЛ „СВ.Анна” гр. Варна в клиниката по ортопедия и травматология. Има редица завършени курсове, като: AO Trauma Course, Microsurgery Trauma, Musculoskeletal Sonography, Pelvis and Hip Surgery.

Доц. д-р. Руслан Попстефанов

Д-р Юлиан Крумов

Доц. д-р. Руслан Попстефанов

Доброто здраве е наша мисия

бул. „8-ми Приморски полк“ 202, 9010 ж.к. Бриз, Варна

(Автобусна спирка „Резервоара“ / по автобусна линия № 31)