Ревматология

В клиниката по ревматология към варненския медицински център Ибни Сина Авицена се работи по качественото и ефективно диагностициране, лечение, рехабилитация и профилактика при пациенти със заболявания свързани със съединителната тъкан и опорно-двигателния апарат.

Модерната апаратура от ново поколение успешно спомага за бързото диагностициране на ревматичните заболявания, а екипът от специалисти има разработени стратегии за навременното лечение и подобрение на качеството на живот на пациента.

Услуги в сферата на ревматологията

Информация за прегледи и цени

Доц. д-р Цветослав Георгиев, дм – извършва платени прегледи във вторник от 15:30 до 18:30 ч.

 • Първичен преглед – 100лв.
 • Вторичен преглед в рамките на 30 дни от първичния – 60лв.
 • Ехография на става – 30лв.
 • Вътреставна манипулация – пункция – 60 лв.
 • Изследване на вътреставен пунктант – 60 лв.
 • Ставна пункция с медикаменти /от пациент/ – 60лв.
 • Лечение с ГУНА – първо посещение – 50 лв.
  – курс на лечение – 120 лв.
 • Периставна и паравертебрална манипулация – 50 лв.
 • Капиляроскопия – 50 лв.

Нашите специалисти

Доц. д-р Цветослав Георгиев, дм е лекар-специалист по ревматология, работещ като главен асистент в Университетската МБАЛ „Света Марина“ – Варна и МУ-Варна. През 2018 г. защитава дисертация на тема „Клинични, серологични и образни проучвания върху болни с гонартроза, лекувани с различни терапевтични средства“ под ръководството на проф. Румен Стоилов към Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София. През същата година придобива специалност Ревматология.
През 2019 г. и 2020 г. е отличен с приз за “Лекар, на който вярваме”. Д-р Георгиев притежава сертификат по ставна ехография за ниво Basic и Intermediate на Европейската лига против ревматизъм (EULAR), участва в множество български и интернационални курсове по ставна ехография. От 2017 г. е рецензент за едни от най-престижните научни списания Rheumatology International, Clinical Rheumatology, JKMS, Osteoarthritis and Cartilage, Journal of Experimental Orthopedics (JEXO), Medical Principles and Practice, Archives of Rheumatology. През 2019 г. е избран за редактор на списание Rheumatology International. Има публикувани множество статии в реферирани медицински журнали. Членува в Българско дружество по ревматология, The Еmerging EULAR Network (EMEUNET), Български лекарски съюз.

д-р. Александра Манушева

Доброто здраве е наша мисия!

Работно време:

Понеделник - Петък: от 07:00 до 22:00

Събота: от 9:00 до 18:00

бул. „8-ми Приморски полк“ 202, 9010 ж.к. Бриз, Варна

(Автобусна спирка „Резервоара“ / по автобусна линия № 31)